Talentontwikkeling
Op de Gooische school streven wij naar passend onderwijs voor alle kinderen, waarbij iedereen in staat is zijn of haar talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Omgaan met je talent en groeien als mens zodat je kunt worden wie je bent, is voor ons als school een belangrijke waarde.

Om alle kinderen de mogelijkheid te geven om hun ontluikend talent te ontdekken, bieden wij op onze school de mogelijkheid om jaarlijks deel te nemen aan verschillende talentgroepen.
We maken hierbij onderscheid tussen talentgroepen waar kinderen aan deelnemen die werken aan hun reken- en taaltalent en de talentgroepen die meer gericht zijn op andere talenten. Deze talentgroepen zijn geïnspireerd door de profielen zoals Gardner ze heeft omschreven.

Tijdens de bijeenkomsten van de talentgroep voor rekenen en taal werken we vooral projectmatig, daarnaast maken we ook gebruik van de rekenmethode RekenXL. Per blok staat een ander thema centraal en wordt ook gewerkt aan bepaalde vaardigheden zoals: leren leren, het ontwikkelen van de juiste mindset en de executieve vaardigheden.

Voor de middaggroepen stellen we verschillende doelen die passen bij het project en bij de groep kinderen. Voorbeelden van deze talentgroepen zijn: kunst, tuinieren, drama, techniek, Chinees, schaken, koken etc. Alle kinderen vanaf groep 4 nemen minimaal 1 keer per jaar ongeveer 7 weken deel aan zo’n talentgroep.

Door op deze manier te werken merken we dat de kinderen voelen en weten dat ze allemaal verschillende kwaliteiten en talenten hebben en dat daar ook op school aan gewerkt kan worden.

Loading...