Missie, visie en kernwaarden

Kennen jullie de pauw van onze school? De pauw is gemaakt met hulp van alle kinderen van de school en een kunstenaar. Alle medewerkers, kinderen en ouders zijn zo trots als een pauw.

Het unieke karakter van de Gooische School is samen te vatten in de kernwaarden: vrolijk, verbinden, vindingrijk.

Onze missie

Wij bestaan als school om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun maatschappelijke rol nu en in de toekomst. Hoe de maatschappij er straks uitziet weten we niet. We weten wel dat door alle ontwikkelingen de maatschappij anders zal zijn dan nu. Daarom halen wij het maximale uit de talenten van onze leerlingen.

Onze visie

Op de Gooische School kunnen leerlingen worden wie ze zijn!
Wij bieden onze leerlingen een veilige en plezierige leer- en leefomgeving, die aansluit bij hun belevingswereld. We bieden onderwijs van hoge kwaliteit en zetten daarnaast in op optimale ontplooiing van de talenten en vaardigheden van de leerlingen.

Onze kernwaarden

Verbinden

We werken ieder in onze eigen rol en hebben onze eigen taken. Dit verbinden we aan elkaar door te bouwen aan een professionele leergemeenschap. Daarnaast verbinden we de school en de maatschappij door burgerschap verder te ontwikkelen. Wij streven naar optimale ouderparticipatie en zoeken de verbinding met de (internationale) wereld om ons heen.

Vrolijk

We inspireren en motiveren elkaar, we hechten belang aan een goede sfeer, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Vindingrijk

Op de Gooische School creëren we een uitdagend en sprankelend, toekomstbestendig onderwijsprogramma met bijpassende leermiddelen. We stimuleren probleemoplossend en creatief denken.

Worden wat je wilt

Loading...