Missie, visie en kernwaarden

Kennen jullie de pauw van onze school? De pauw is gemaakt met hulp van alle kinderen van de school en een kunstenaar. Alle medewerkers, kinderen en ouders zijn zo trots als een pauw.

Het unieke karakter van de Gooische School is samen te vatten in de kernwaarden: veilig, inventief, plezier, samenwerken.

Onze missie

Samen in een veilig leerklimaat jezelf en je talenten volledig ontwikkelen.

Onze visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Op onze school hebben we hoge verwachtingen van de leerlingen. We bieden kinderen de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken en onderzoeken. De leerkrachten van de Gooische School zorgen dat de kinderen zich de aangeboden stof op verschillende manieren eigen mogen maken. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. We leren de kinderen samenwerken, zelfredzaamheid, probleemoplossend denken, plannen, presenteren. Het pedagogisch klimaat is voor het ontwikkelen van het leerproces van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind bij een goed pedagogisch klimaat groeit en een positieve groei laat zien in wie het kind is en in zijn resultaten.

Onze kernwaarden

Veilig 

Bij ons op school voelen kinderen en teamleden zich veilig.

Inventief

We zijn inventief en halen het beste uit onszelf.

Plezier 

We maken plezier en hechten aan tradities en vieren.

Samen

Bij ons op school werken wij samen.

Worden wat je wilt

Loading...