Coöperatief leren op de Gooische School
Op De Gooische School leren kinderen met en van elkaar. Om dit op een positieve en betrokken manier te doen zijn we in 2018 gestart met het Coöperatief leren volgens Kagan.
Deze manier van leren heeft als doel om de kinderen niet alleen van de leerkracht maar ook van en met elkaar te laten leren. Daarnaast stimuleert het de betrokkenheid en een actieve deelname aan de lessen en opdrachten. De leerlingen worden allemaal uitgedaagd om deel te nemen aan het leerproces. Coöperatief leren zorgt ervoor dat niemand onder de radar blijft of dat snelle kinderen het werk alleen maken. Iedereen is actief, betrokken en heeft een aandeel in het leerproces. Coöperatief leren zorgt voor een hoger leerrendement voor alle leerlingen.

Het coöperatief werken is zichtbaar door de hele school, maar met name de verschillende werkvormen die tijdens de lessen worden gebruikt zijn kenmerkend. Dit zijn werkvormen zoals: Zoek de valse, 2-praat, sta op hand omhoog tweetal etc. Omdat er al vanaf groep 1 wordt gewerkt met al deze werkvormen ontstaat er door de hele school een doorgaande leerlijn.

Niet alleen gebruiken we deze werkvormen tijdens de lessen maar ook de inrichting van de tafelgroepjes en de manieren van bijvoorbeeld beurten geven is gebaseerd op het coöperatief leren.
Door te werken met de verschillende vormen die coöperatief leren biedt, zetten wij als school telkens weer een stap in de richting: een grotere betrokkenheid van alle kinderen.

Loading...