Historie & Achtergrond

In 1903 werd in Villa Zonnenhoef (Blaricum) van de familie Loeber, het idee geopperd om een particuliere onderwijsinstelling op te richten, met als doel het verstrekken van ‘Fröbel -, Lager -, Uitgebreid Lager – en Voortgezet Onderwijs voor Jongens en Meisjes’. Deze instelling zou meer aandacht moeten besteden aan het individuele kind dan bestaande scholen. Zoals de oprichter, de heer C.G. Loeber, tijdens de opening meedeelde:

“Het opzwepen tot hoge cijfers of het kunstmatig inpompen van geleerdheid kunnen het kind niet vormen tot mens, doch ontwikkelend onderwijs is het beste dat men de kinderen kan meegeven in het leven en hun aldus de kracht te geven zelfstandig verder te gaan.”

De school werd gestart in een kamer van Villa Zonnenhoef. Voor een eigen schoolgebouw werd een terrein van 7000 m2 gekocht van de kwekerij ‘Standelkruid’. Op 27 januari 1905 werd de ’N.V. Gooische Schoolvereeniging’ opgericht met als schoolhoofd de heer H.H. van Es. Op 23 mei 1907 werd het nieuwe schoolgebouw aan de Oud Blaricummerweg officieel geopend.

Als gevolg van wijzigingen in de onderwijswet in 1920 werden nieuwe eisen aan scholen gesteld. Om hieraan te kunnen voldoen werd subsidie aangevraagd en werd de N.V. omgezet in een gewone schoolvereniging. Vanaf het prille begin zijn er vakleerkrachten aan onze school verbonden. Ook een kleuterafdeling (nu onderdeel van de basisschool) maakte al deel uit van de school.
Om aan de eisen van de tijd te voldoen hebben in de loop der jaren twee verbouwingen plaatsgevonden, waarbij onder meer de klaslokalen werden vergroot. Gelukkig is nog veel van het oude karakter van ons schoolgebouw bewaard gebleven.

Tradities van de Gooische School
Als school hechten we aan tradities. Een greep uit onze vele momenten: Uitgebreide Sinterklaasviering, Lampionnentocht bij het kerstfeest en het kerstdiner, Paasrace & Surprise ontbijt bij het Paasfeest, Einde schooljaarfeest, Musical in het theater van Singer, uitzwaaien van groep 8 en Verenigingsleden, regelmatig een koffiemoment voor ouders op het plein,  hoge betrokkenheid van ouders bij de school en Vereniging.

Ook in de 21e eeuw staan we voor innovatief onderwijs van goede kwaliteit en een brede ontwikkeling van onze leerlingen tot maatschappelijk betrokken burgers.

Een school die staat voor:

Samen je mooie zelf zijn!

Loading...