Aftrekbare ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage van €850,- gaat in het kort samengevat, naar twee hoofdzaken:
1. Hoge kwaliteit van onderwijs
2. Leeromgeving van de kinderen (goede en extra faciliteiten en traditionele bijeenkomsten)

Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de schoolgids.

De extra’s die wij ons als school kunnen veroorloven vanwege uw hogere ouderbijdrage zijn meer in detail:

1. 15% extra formatie (uitgebreide onderwijsassistentie, talentcoach, extra IB-uren en uren leerlingcoach, extra conciërge- uren, extra uren bewegingsdocent)

 

2. een uitgebreider onderwijsprogramma (meer dan de standaard uren; kunstvakken, kunstdocenten, danslessen, talentgroepen, rots en water training, technieklessen, diverse excursies, kerstviering, paasviering, schoolreisjes, kampen, musical Singer, kamp groepen 7/8, sportdag, ABC begeleiding en dyslexiebegeleiding), niet standaard onderwijsmaterialen (o.a. aanschaf van chromebooks) en extra opleidingsbudgetten team (teamcoaching etc.). Bijdrage voor kamp en schoolreis is onderdeel van de ouderbijdrage en wordt niet meer apart geïnd.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door school worden georganiseerd. Om de hoge kwaliteit van het onderwijs op de Gooische School in stand te kunnen houd vinden wij het belangrijk extra activiteiten aan te kunnen bieden en wij hopen daarvoor van harte op uw bijdrage zodat we dit gezamenlijk in stand kunnen houden.

Wilt u een extra donatie doen naast de vrijwillige ouderbijdrage? Dat kan! Als u meer wilt bijdragen dan wij vragen, dan kunt u een donatie doen aan de Gooische School. Deze donaties worden ingezet om financiële tekorten bij de organisatie van de (onderwijs)activiteiten aan te vullen. Een donatie wordt zeer gewaardeerd en zal in overeenstemming met wettelijke regelingen worden ingezet. U kunt hiervoor contact opnemen met Ernst Jan Beltman, de penningmeester van het bestuur.

Daarnaast willen wij u erop attenderen dat De Gooische School een ANBI-status heeft en dat de ouderbijdrage hierdoor fiscaal aftrekbaar is. Het enige wat hiervoor gedaan moet worden is een registratieformulier invullen bij de administratie. Mocht u hier extra vragen over hebben, kunt u ook hiervoor contact opnemen met Ernst Jan Beltman.

Loading...