Leerling informatie en -participatie
Sinds 2019 is er een leerlingenraad.
De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar en worden begeleid vanuit de principes van democratische besluitvorming. Alle leerlingen kunnen leden van de leerlingeraad aanspreken over ideeën of ontwikkelpunten binnen de school. Ook is de leerlingenraad het orgaan wat door directie, team en MR geraadpleegd wordt voor het behartigen van belangen van leerlingen in de school.
Loading...