Leerlinginformatie en -participatie

Sinds 2019 is er een leerlingenraad.
De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar en wordt begeleid vanuit de principes van democratische besluitvorming. Alle leerlingen kunnen leden van de leerlingeraad aanspreken over ideeën of ontwikkelpunten binnen de school. Ook is de leerlingenraad het orgaan dat door directie, team en MR geraadpleegd wordt voor het behartigen van belangen van leerlingen in de school.

Loading...