Het bestuur

Het bestuur heeft een toezichthoudende rol op de schoolorganisatie. Bestuursleden worden officieel benoemd door de ALV en het bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen van de directeur. Het bestuur overlegt met en ondersteunt de schoolleiding. Het bestuur is verantwoordelijk voor het Jaarverslag en de Jaarrekening, het goedkeuren van de begroting, wijzigen statuten, besluitvorming over registergoederen en de activiteiten van de Vereniging en de Stichting Vrienden. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar.

Leden van het bestuur: bestuur@vdgs.nl

Voorzitter Antoinette Nijsse-Dobbelmann
Secretaris Rozemarijn Hagendoorn
Penningmeester Ernst Jan Beltman
Algemene zaken en beheer gebouw Dave Klingens en Paul ter Veen

Loading...