Aanmelden

Uw aanmelding

Het aanmelden van nieuwe leerlingen is gedurende het hele schooljaar mogelijk.
Vanwege de kleinschaligheid van onze school hebben wij al jaren te maken met wachtlijsten, zowel voor instroom in groep 1 als in andere groepen. Daarom hebben wij een procedure ontwikkeld voor de plaatsing van leerlingen. Ons advies is: meldt u zo vroeg mogelijk aan!

Onze aanmeldprocedure
Aanmelding van leerlingen voor onze school vindt plaats door invulling van het aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst van het inschrijfformulier is de officiële datum van inschrijving en hier krijgt u een  ontvangstbevestiging van.

Plaatsing op de wachtlijst
Alle aangemelde kinderen worden geplaatst op de van toepassing zijnde wachtlijst voor het betreffende schooljaar en de betreffende groep (1 t/m 8):

 • Wachtlijst 1
  Op deze wachtlijst worden kinderen van leden van de Vereniging De Gooische School geplaatst. Lidmaatschap van de Vereniging is mogelijk vanaf het moment dat uw kind op school zit, dus in de praktijk staan op deze wachtlijst broertjes en/of zusjes van kinderen die al op school zitten.
 • Wachtlijst 2
  Kinderen van oud-leden van de Vereniging, mits woonachtig in de gemeente Laren of Blaricum, worden op wachtlijst 2 geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die vanuit een tijdelijk verblijf in het buitenland terugkeren naar de omgeving.
 • Wachtlijst 3
  Kinderen van niet-leden van de Vereniging die op het moment van inschrijving woonachtig zijn in de gemeente Laren of Blaricum, worden op wachtlijst 3 geplaatst.
 • Wachtlijst 4
  Op deze wachtlijst worden kinderen geplaatst van niet-leden van de Vereniging die buiten de gemeente Laren of Blaricum wonen. Wanneer uw kind op wachtlijst 4 staat en u verhuist tussentijds naar de gemeente Laren of Blaricum, dan kan uw kind worden verplaatst naar wachtlijst 3. De datum waarop u deze wijziging doorgeeft is bepalend voor de plaats op wachtlijst Plaatsing in groep 1

De kinderen worden in volgorde van hun plaats op de wachtlijsten 1 t/m 4 geplaatst.  Kinderen kunnen in groep 1 starten zodra zij 4 jaar zijn geworden, hierover wordt u kort voor aanvang nadere informatie verstuurd.

Plaatsing in hogere groepen dan groep 1

Voor kinderen die aangemeld worden voor een hogere groep kan de school via de intern begeleider een nader onderzoek laten doen naar de aansluiting van het kind bij het niveau van de groep. De directie heeft de eind-verantwoordelijkheid in de beslissing tot plaatsing of weigering, waarbij het belang van de groep van doorslaggevend belang is.
U heeft definitief zekerheid over eventuele plaatsing van uw kind als u van ons naast een bevestiging van wachtlijstplaatsing ook een bevestiging van plaatsing heeft ontvangen. 

Passend Onderwijs 
De Gooische School wil een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van de emancipatie en integratie van leerlingen met extra  ontwikkelingsvragen. Plaatsing gaat langs een zorgvuldige procedure, waarbij de afweging  samen met ouders wordt gemaakt waar een kind het beste onderwijs kan volgen.
Samen met ouders en Unita (samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek) wordt gekeken of met aanvullende zorg en begeleiding onderwijs geboden kan worden op de Gooische School.