Aanmelden

Aannamebeleid De Gooische School           

 • Ouders kunnen altijd een interesseformulier invullen. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten kunnen na geboorte worden ingeschreven en dan is een interesseformulier niet nodig. Inschrijven kan vanaf 1 september, 2 jaar voordat het schooljaar begint waarin uw kind zal starten. Nu kan worden ingeschreven voor schooljaar 2025- 2026.

   

  • Als een kind 3 jaar is worden ouders benaderd en wordt er door school aangegeven of hun kind geplaatst wordt of op de wachtlijst staat

   

  • Kinderen van broertjes en zusjes die al op school zitten worden geplaatst, mits ouders het formulier minimaal een jaar voor aanvang van de start hebben ingevuld en aan school hebben gestuurd. Dit geldt voor broertjes en zusjes van kinderen die gestart zijn in groep 1. 
  • Vervolgens hanteren we het moment van inschrijving (interesseformulier) van uw kind, als uw eerste kind in groep 1 start bij ons op school.

   

  • Hierna kijken we naar gezinnen die van buiten het ‘bedieningsgebied’ verhuizen naar Laren, Blaricum, Eemnes, Crailo. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen die van buiten het ‘bedieningsgebied’ verhuizen een plek krijgen op een school in de buurt. We houden rekening met de groepsgrootte van waar het kind eventueel in terecht komt, de zorgzwaarte van de groep in combinatie met de behoefte van het kind.  We proberen om hele gezinnen te plaatsen, we bieden echter geen garantie. 

   

  • Voor kinderen die als zij-instromer in een hogere groep instromen bekijken we per kind of plaatsing mogelijk is. School heeft hierin de leiding. We houden rekening met de groepsgrootte van waar het kind eventueel in terecht komt, de zorgzwaarte van de groep in combinatie met de behoefte van het kind.  We proberen om hele gezinnen te plaatsen, we bieden echter geen garantie. 

   Lidmaatschap van de Vereniging De Gooische School

   Ouders/verzorgers van leerlingen die verzekerd zijn van plaatsing op de Gooische School worden automatisch lid van de Vereniging op het moment dat de leerling instroomt op school en kunnen als zodanig meebeslissen over belangrijke onderwerpen tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Per gezin kunnen meerdere ouders/verzorgers lid worden. Per lid geldt één stem tijdens de ALV. Lidmaatschap van de Vereniging is mogelijk vanaf het moment dat uw kind op school zit en dus nog niet wanneer uw kind op de wachtlijst staat dan wel zeker is van plaatsing. 

   Loading...