Uw aanmelding
Het aanmelden van nieuwe leerlingen is gedurende het hele schooljaar mogelijk.
Vanwege de kleinschaligheid van onze school hebben wij al jaren te maken met wachtlijsten, zowel voor instroom in groep 1 als in andere groepen. Daarom hebben wij een procedure ontwikkeld voor de plaatsing van leerlingen. Ons advies is: meldt u zo vroeg mogelijk aan!

Onze aanmeldprocedure
Aanmelding van leerlingen voor onze school vindt plaats door invulling van het Aanmeldingsformulier.
De datum van ontvangst van het formulier is de officiële datum van inschrijving en hier krijgt u een  ontvangstbevestiging van.

Wachtlijst & Plaatsing 
Alle aangemelde kinderen worden geplaatst op de wachtlijst waarbij een aantal criteria worden gehanteerd voor voorrang:
Bovenaan de  wachtlijst worden kinderen van leden van de Vereniging De Gooische School geplaatst. Lidmaatschap van de Vereniging is mogelijk vanaf het moment dat uw kind op school zit, dus in de praktijk staan op deze wachtlijst broertjes en/of zusjes van kinderen die al op school zitten.
Daarna volgen k
inderen van oud-leden van de Vereniging, mits woonachtig in de gemeente Laren of Blaricum. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen van expats of (klein)kinderen van oud-leerlingen.
Het derde criterium zijn k
inderen van niet-leden van de Vereniging die op het moment van inschrijving woonachtig zijn in de gemeente Laren of Blaricum.
Als laatste worden k
inderen geplaatst van niet-leden van de Vereniging die buiten de gemeente Laren of Blaricum wonen. 

Plaatsing voor zijinstroom/hogere groepen 
Voor kinderen die aangemeld worden voor een hogere groep kan de school via de intern begeleider een nader onderzoek laten doen naar de aansluiting van het kind bij  de groep. De directie heeft de eindverantwoordelijkheid in de beslissing tot plaatsing of weigering, waarbij het belang van de groep van doorslaggevend belang is.
Indien de gewenste groep al 26 leerlingen heeft kan de leerling eventueel op de wachtlijst geplaatst worden.

U heeft definitief zekerheid over eventuele plaatsing van uw kind als u van ons naast een bevestiging van wachtlijstplaatsing ook een bevestiging van plaatsing heeft ontvangen. 

Passend Onderwijs 
De Gooische School wil een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van de emancipatie en integratie van leerlingen met extra  ontwikkelingsvragen. Plaatsing gaat langs een zorgvuldige procedure, waarbij de afweging  samen met ouders wordt gemaakt waar een kind het beste onderwijs kan volgen.
Samen met ouders en Unita (samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek) wordt gekeken of met aanvullende zorg en begeleiding onderwijs geboden kan worden op de Gooische School.