Aanmelden

Uw aanmelding

Het aanmelden van nieuwe leerlingen is gedurende het hele schooljaar mogelijk via het aanmeldingsformulier.

Vanwege de kleinschaligheid van onze school hebben wij al jaren te maken met wachtlijsten, zowel voor instroom in groep 1 als in andere groepen. Daarom hebben wij een procedure ontwikkeld voor de plaatsing van leerlingen. Ons advies is: meldt u zo vroeg mogelijk aan!

In januari/februari wordt gestart met de indelingen voor de leerlingen van groep 1. Vanwege het jongens/meisjes-beleid van de school bij het samenstellen van de groepen kan het zijn dat een relatief lage wachtlijstplaats toch tot plaatsing kan leiden. Wanneer uw kind geplaatst is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. Voor de overige groepen vindt die indeling later plaats, omdat in juni/juli, na de rapportgesprekken over de doorstroming van kinderen, pas echt duidelijk wordt hoeveel nieuwe plaatsen beschikbaar zijn.

 

Onze aanmeldprocedure

Aanmelding van leerlingen voor onze school vindt plaats door invulling van het aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst van het inschrijfformulier is de officiële datum van inschrijving.

 

Plaatsing op de wachtlijst

Alle aangemelde kinderen worden geplaatst op de van toepassing zijnde wachtlijst voor het betreffende schooljaar en de betreffende groep (1 t/m 8):

 • Wachtlijst 1
  Op deze wachtlijst worden kinderen van leden van de Vereniging De Gooische School geplaatst. Lidmaatschap van de Vereniging is mogelijk vanaf het moment dat uw kind op school zit, dus in de praktijk staan op deze wachtlijst broertjes en/of zusjes van kinderen die al op school zitten.
 • Wachtlijst 2
  Kinderen van oud-leden van de Vereniging, mits woonachtig in de gemeente Laren of Blaricum, worden op wachtlijst 2 geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die vanuit een tijdelijk verblijf in het buitenland terugkeren naar de omgeving.
 • Wachtlijst 3
  Kinderen van niet-leden van de Vereniging die op het moment van inschrijving woonachtig zijn in de gemeente Laren of Blaricum, worden op wachtlijst 3 geplaatst.
 • Wachtlijst 4
  Op deze wachtlijst worden kinderen geplaatst van niet-leden van de Vereniging die buiten de gemeente Laren of Blaricum wonen.Wanneer uw kind op wachtlijst 4 staat en u verhuist tussentijds naar de gemeente Laren of Blaricum, dan kan uw kind worden verplaatst naar wachtlijst 3. De datum waarop u deze wijziging doorgeeft is bepalend voor de plaats op wachtlijst 3.

 

Plaatsing in groep 1

De wachtlijsten per 1 januari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden gebruikt voor plaatsing van de kinderen in de nieuwe groep 1. De kinderen worden in volgorde van hun plaats op de wachtlijsten 1 t/m 4 geplaatst tot een maximum van 26 leerlingen. Daarbij wordt rekening gehouden met een balans in aantallen jongens en meisjes per groep. Kinderen kunnen in groep 1 starten zodra zij 4 jaar zijn geworden, hierover wordt u kort voor aanvang nadere informatie verstuurd.

 

Plaatsing in hogere groepen dan groep 1

Voor kinderen die aangemeld worden voor een hogere groep dan groep 1 kan de school via de interne begeleider een nader onderzoek laten doen naar de aansluiting van het kind bij het niveau van de groep. De directie heeft de eindverantwoordelijkheid in de beslissing tot plaatsing of weigering, waarbij het belang van de groep van doorslaggevend belang is. Nieuwe leerlingen voor hogere groepen dan groep 1 worden in principe alleen aan het begin van het nieuwe schooljaar geplaatst.

 

Wanneer wordt bekend of een kind geplaatst kan worden?

In januari/februari wordt gestart met de indelingen voor de leerlingen van groep 1. Wanneer uw kind geplaatst is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. Voor de overige groepen vindt de indeling later plaats, omdat in juni/juli, na de rapportgesprekken over de doorstroming van kinderen, pas echt duidelijk wordt hoeveel nieuwe plaatsen beschikbaar zijn.

 

Informatie over de plaatsing van uw kind

Definitieve zekerheid over eventuele plaatsing van uw kind hebt u wanneer u van ons een schriftelijke bevestiging van plaatsing heeft ontvangen. De plaats van uw kind op een wachtlijst geeft u geen indicatie over de kansen voor plaatsing omdat kinderen op hogere wachtlijsten voorgaan en tevens omdat er een balans in aantallen jongens en meisjes wordt nagestreefd. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen zult u daarom geen informatie krijgen over aantallen en de plaats van uw kind op de wachtlijst. Het plaatsingsbeleid voor nieuwe leerlingen staat onder toezicht van directie en bestuur en wordt strikt uitgevoerd.

 

Plaatsing van kinderen met een Leerling Gebonden Financiering (’rugzak’)

Van 1 augustus 2003 is een speciale wet van kracht over aanmelding en plaatsing van leerlingen met een rugzak, waarbij de ouders de keuze hebben te kiezen tussen regulier en speciaal onderwijs. De Gooische School wil een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van de emancipatie en integratie van leerlingen met een handicap. Plaatsing gaat langs een zorgvuldige procedure, waarbij een afweging wordt gemaakt op basis van een aantal criteria en vervolgens wordt gelegd aan een Regionaal Expertise Centrum (REC). Met name de zorg die de school al biedt en aanvullend moet bieden aan de leerling moet wel haalbaar zijn en blijven voor zowel de betreffende groep als de leerkracht(en). Bovengenoemde plaatsingscriteria blijven uiteraard normaal gelden. Bij zij-instroom geldt de gebruikelijke intakeprocedure met specifieke aanpassingen. Zowel het gevolgde beleid als de intakeprocedure is bij de directie te verkrijgen. Per 1 augustus 2014 gaat deze procedure veranderen vanwege de invoering vand e wet op het passend onderwijs.