Kunst en cultuur
De Gooische School bevindt zich in het kunstenaarsdorp Laren en vanaf het ontstaan van de school zijn kunstvakken belangrijk. Wij hebben een duurzame samenwerking met het Singermuseum/ theater om de kunst en cultuurontwikkeling en het onderwijsprogramma binnen de Gooische school meer kwaliteit te geven. We hebben per leerjaar een speerpunt ( beleving) in kunst en cultuur samengesteld, zodat we garanderen dat in de 8 jaar die je als leerling op de Gooische School doorbrengt, een aantal kunst en culturele hoogtepunten hebt meegekregen.

De belevingen zijn:

Groep 1: Theater/ drama/ bezoek museum
Groep 2: Theater/ drama / bezoek museum
Groep 3; Film/ bezoek museum
Groep 4: Dans/ bezoek museum
Groep 5: Beeldende vorming 2D/ bezoek museum
Groep 6: Beeldende vorming 3D/ bezoek museum
Groep 7: Wetenschap en techniek/ bezoek museum
Groep 8: Muziek/ concert/ verschillende muziekstijlen en kunststijlen en kunstgeschiedenis/ bezoek museum

Wij hebben daarom voor alle groepen 1 t/m 8, samen met iemand van het Singereducatie een eigen programma samengesteld, dat aansluit bij de beleving/ discipline die voor dat leerjaar de focus heeft. De kinderen krijgen ieder leerjaar een rondleiding door het Singermuseum en een bijbehorende workshop.

Ieder kind krijgt zijn eigen portfoliomap Kunst en cultuur, waarin een aantal items zijn opgenomen, die te maken hebben met de beleving van het desbetreffende leerjaar. Er komen minimaal twee items per leerjaar in, denk aan foto, tekening, evaluatie, verhaal. De portfoliomap gaat aan het einde van het schooljaar mee naar huis om aan de ouders te laten zien. Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt de portfoliomap weer terug naar school.

Naast kunst en cultuur hebben we ook gekozen om voor elke groep 4 blokken met diverse kunstvakken aan te bieden. De periodes van deze 4 blokken lopen van vakantie tot vakantie. De kunstvakken zijn: dans, drama, musical en muziek en worden door diverse vakdocenten gegeven.
We hebben ook banden aangehaald met KIDDS ( kunstenaars en kinderen in de school) De talentgroep Kunst gaat met een kunstenaar een driedimensionaal kunstwerk maken.

Loading...