Vacature

Toezichthouder Basisonderwijs

 

School: Vereniging de Gooische School
Niveau: Basisonderwijs
Locatie: Laren
Geïndiceerde tijdsbesteding op jaarbasis: 50-60 uur Ervaring: Minimaal 3 jaar relevante werkervaring

Over ons

Vereniging de Gooische School staat voor kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs, waarbij het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen centraal staan. Onze missie is dat kinderen zichzelf, met al hun talenten, in een veilige en inspirerende leeromgeving volledig kunnen ontwikkelen.
Het unieke karakter van De Gooische School is samen te vatten in de kernwaarden Veilig, Inventief, Plezier en Samenwerken. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: https://vdgs.nl/.
De Gooische School is een vereniging, waarvan de leden bestaan uit de ouders van onze leerlingen. De leden worden in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen over voorgenomen besluiten tijdens de ALV. Bestuursleden worden officieel benoemd door de ALV vanuit hun midden, aldus is er sprake van een ouderbestuur.
Het bestuur heeft een toezichthoudende rol op de schoolorganisatie en is wettelijk verantwoordelijk voor het benoemen van de directie en het door de directie gevoerde beleid.
Om verder invulling te geven aan de “Code Goed Bestuur” willen we ons bestuur aanvullen met een onafhankelijk (extern) lid. We zijn daarom op zoek naar een betrokken en ervaren externe toezichthouder die ons bestuur kan versterken met als primair aandachtsgebied het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs, inclusief borging van het voldoen aan wettelijke- en toetsingskaders.

Functieomschrijving

Als toezichthouder speel je een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, het evalueren van het onderwijsbeleid, de naleving hiervan in de dagelijkse gang van zaken en het toetsen of het dagelijkse onderwijs voldoet aan zowel ons onderwijsbeleid als de externe toetsingskaders.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Toezicht houden op de uitvoering van het schoolbeleid en het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.
 • Bewaken van de naleving van wettelijke voorschriften en interne regels via periodieke toetsing door eigen waarneming in de praktijk.
 • Een (minimaal) jaarlijkse evaluatie van de onderwijsresultaten met de directie, inclusief de door de directie opgestelde evaluatierapportages.
 • Deelname aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en de twee maandelijkse vergadering tussen bestuur en directie.

De Gooische School vraagt van haar extern toezichthouder dat deze:

 • Kennis en affiniteit heeft met het basisonderwijs;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring heeft in een toezichthoudende of bestuurlijke rol binnen het onderwijs, bij voorkeur het basisonderwijs;
 • Kennis heeft van de actuele ontwikkelingen binnen het basisonderwijs.
 • Kennis heeft van het onderwijsbeleid en toezicht houdt op de uitvoering hiervan;
 • Kennis heeft van de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs door externe instanties;
 • Kritisch is met betrekking tot toezicht, constructief is met betrekking tot advisering aan de directie en uitdagend is met betrekking tot vernieuwing;
 • Achter de doelstellingen van de school staat en deze uitdraagt;
 • Binding heeft met de visie, missie en cultuur van de school (https://vdgs.nl/de-school/missie-visie-kernwaarden/);
  Afgeronde HBO- of WO-opleiding heeft, bij voorkeur in de richting van onderwijs of bestuurskunde;
 • Bereid is tot het afleggen van bestuurlijke verantwoording en zich wil houden aan wet- en regelgeving;
 • Door kennis en ervaring in staat is op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en toegevoegde waarde te leveren.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende rol met veel verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om een verschil te maken in het basisonderwijs;
 • Een prettige en professionele werkomgeving met betrokken collega-bestuurders;
 • Marktconforme bezoldiging

Sollicitatieprocedure

Ben jij de toezichthouder die wij zoeken? Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 6 juli naar bestuur@vdgs.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dave Klingens via 06-19381001 of dave@vdgs.nl.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!
De Gooische School streeft naar een diverse en inclusieve werkomgeving. Kandidaten van alle achtergronden worden aangemoedigd om te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Loading...