GGD

Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidsdienst) Gooi & Vechtstreek

Zoek je aanvullende informatie over gezondheid, groei, ontwikkelingen opvoeding? Jeugd en Gezin stelt hiervoor diverse folders en filmpjes beschikbaar.
Voor meer informatie, bel 035-692 63 50 of kijk op www.jggv.nl

Jeugdhulp

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.
Laren werkt samen met de gemeente Blaricum, Eemnes en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Meer informatie over Jeugdhulp vindt u op de website Advies en informatie van Maatschappelijke Zaken HBEL

Heeft u vragen?

U kunt terecht bij het Advies- en Informatiepunt sociaal domein HBEL.

Neem bij zorgen altijd contact op met Veilig Thuis: 0800-2000

Veilig Thuis is er voor iedereen (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als aan professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

Inspectie van het Onderwijs Utrecht:

www.onderwijsinspectie.nl

Loading...