Wereldburgerschap & Internationaliseren
De Gooische School ontwikkelt zich de komende jaren steeds meer op het gebied van internationaliseren. Naast Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (structureel in alle groepen vanaf 2020 tenminste 60 minuten Engels in alle groepen). In het schooljaar 2018-2019 is de methode (Stepping Stones) voor Engels ingevoerd. In de bovenbouw maar ook andere groepen (o.a. groep 3) vindt uitwisseling plaats met scholen uit het buitenland, waarbij ook de inzet van digitale media (bijvoorbeeld Skype) en briefwisseling wordt gebruikt.
Daarnaast worden in de talentgroepen talen als Frans, Italiaans en Chinees opgepakt. Ook de talentgroep gebarentaal wordt voortgezet.
Loading...