De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR levert een belangrijke bijdrage aan het toetsen en invullen van het beleid op onze school. De MR bespreekt (beleidsmatige) zaken die de school en haar functioneren aangaan. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement, dat u bij de directie of secretaris van de MR kunt opvragen. De vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata worden van tevoren bekend gemaakt. Wanneer u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat bij de secretaris melden. De MR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van 3 ouders/verzorgers en 3 leerkrachten. Het voorzitterschap rouleert.

Leden van de MZR: mzr@vdgs.nl

Voorzitter Paula  
Secretaris Lyanne  
Leden Sigrid, Laura, Claire, Celine

Loading...