Onze school kent een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school blijven en met elkaar lunchen. Dit beperkt het halen en brengen door ouders en verhoogt de saamhorigheid tussen de kinderen. Daarnaast hebben alle leerlingen dezelfde schooltijden wat in 8 jaar basisschool ook heel veel extra onderwijsuren oplevert. 

De schooltijden 

Maandag 8:30  – 14:45
Dinsdag 8:30  – 14:45
Woensdag 8:30  – 12:15
Donderdag 8:30  – 14:45
Vrijdag 8:30  – 14:45

Om 8:20 wordt de schoolbel geluid. De kinderen mogen dan de school in.  Lestijd start om 8:30 uur.
Ouders van kinderen in groep 1 en 2 mogen op dit moment vanwege maatregelen Corona  ook nog niet de school in. Tijdens de ochtend is er een korte pauze en tussen de middag vindt de lunch plaats in het eigen klaslokaal. Na de lunch wordt er gespeeld op het schoolplein.  Kinderen eten en spelen onder begeleiding. Ouders worden ingeschakeld bij het toezicht/ pleinwacht.

Informatie over vrije dagen kunt u vinden op de pagina Schoolvakanties, studiedagen en vrije middagen.