Schooltijden

Onze school kent een volcontinu rooster. Dat betekent dat de kinderen op school blijven en lunchen met elkaar. Dit beperkt het halen en brengen door ouders, verhoogt de saamhorigheid tussen de kinderen. En ’s middags is er meer vrije tijd.

De schooltijden zijn:

Maandag 8:30  – 14:45
Dinsdag 8:30  – 14:45
Woensdag 8:30  – 12:15
Donderdag 8:30  – 14:45
Vrijdag 8:30  – 14:45

Om 8:20 wordt de schoolbel geluid. De kinderen mogen dan de school in, zodat de lessen exact om 8:30 uur kunnen beginnen. Alleen de ouders van kinderen in groep 1 en 2 mogen mee de school in. Tijdens de ochtend is er een korte pauze en tussen de middag vindt de lunch plaats in het eigen klaslokaal. Na de lunch wordt er gespeeld op het schoolplein.

De lengte van de pauze is per groep 1 uur. Kinderen eten en spelen onder begeleiding. Ouders worden ingeschakeld bij pleinwacht en opruimen (bij de kleuters).