Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad levert een belangrijke bijdrage aan het toetsen en invullen van het beleid op onze  school.  De  MZR  bespreekt  (beleidsmatige)  zaken  die  de  school  en  haar  functioneren  aangaan.  De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het MZR-reglement, dat u bij de directie of secretaris van de MZR kunt opvragen. De vergaderingen van de MZR zijn openbaar en de vergaderdata worden van tevoren bekend gemaakt. Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat bij de secretaris van de MZR melden. De MZR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van 2 ouders/verzorgersen 2 leerkrachten. Het voorzitterschap rouleert.

Leden van de medezeggenschapsraad

 Medewerkers:
Pia Kuik                                                      secretaris
Annette Blonk
Ouders:
Jurrian Has                                               voorzitter
Patrice Visser-van den Bosch

U kunt ons bereiken via mzr@vdgs.nl