De Medezeggenschapsraad (MR) levert een belangrijke bijdrage aan het invullen van het beleid op onze  school.  De  MR  bespreekt  (beleidsmatige)  zaken  die  de  school  en  haar  functioneren  aangaan.  De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het MR-reglement, dat u bij de directie of secretaris van de MR kunt opvragen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata worden van tevoren bekend gemaakt. Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat bij de secretaris van de MR melden. Het voorzitterschap rouleert.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat momenteel uit drie vertegenwoordigers uit de oudergeleding en drie vertegenwoordigers uit het onderwijsteam.  Het voorzitterschap rouleert. De zittingstermijn is drie jaar, met mogelijkheid tot een tweede termijn.

Contact met de MR
In Schoudercom bestaat een MR blog en een mailbox. Via deze weg wordt u geïnformeerd en kunt u berichten sturen.  Ook binnen school of  op het schoolplein kunt ons aanspreken.
De notulen van MR vergaderingen, ons jaarplan en de jaarlijkse evaluatie zijn op aanvraag in te zien bij de administratie.

Leden van de medezeggenschapsraad

Medewerkers    
  Pia  Kuik                                                              secretaris  
  Paula Hom  
     
Ouders: Helene van Leusden  
  Lyanne Simon                                 
  Sigrid Brunyanszki