Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MZR) levert een belangrijke bijdrage aan het het beleid op onze school. De MZR bespreekt (beleidsmatige) zaken die de school en haar functioneren aangaan. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het MZR-reglement, dat u bij de directie of secretaris van de MZR kunt opvragen. De vergaderingen van de MZR zijn openbaar en de vergaderdata worden van tevoren bekend gemaakt. De notulen worden op de website geplaatst. Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat bij de secretaris van de MZR melden. De notulen kunt u bij het secretariaat inzien.

De MZR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van 3 ouders en 3 leerkrachten. Het voorzitterschap rouleert.

Leden van de medezeggenschapsraad

 Medewerkers: Pia Kuik secretaris
Paula Hom
Annette Blonk
Ouders: Jana van Aalst voorzitter
Jurrian Has
Patrice Visser-van den Bosch

U kunt ons bereiken via mzr@vdgs.nl