MZR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MZR) levert een belangrijke bijdrage aan het toetsen en invullen van het beleid op onze school. De MZR bespreekt (beleidsmatige) zaken die de school en haar functioneren aangaan. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het MZR-reglement, dat u bij de directie of secretaris van de MZR kunt opvragen. De vergaderingen van de MZR zijn openbaar en de vergaderdata worden van tevoren bekend gemaakt. De notulen worden op de website geplaatst.Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat bij de secretaris van de MZR melden. De notulen kunt u bij het secretariaat inzien.

De MZR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van 3 ouders en 3 leerkrachten. Het voorzitterschap rouleert.

Leden van de medezeggenschapsraad

 Vanuit de school: Pia Kuik (secretaris)
Manette Meulenkamp
(Tijdelijk vervangen door Paula Hom)
Annette Blonk
Vanuit de ouders: Jan Arend de Vos van Steenwijk  (voorzitter)
Jana van Aalst
Patrice Visser-van den Bosch

 

U kunt ons bereiken via mzr@vdgs.nl