JUBILEUM 115 JAAR

1 juli 2020 vieren we op de Gooische School het 115 jarig bestaan! 
Hierbij nodigen we dan ook alle oud-leerlingen en oud-medewerkers uit om dit met ons te vieren! Vanaf 16.00 uur start de feestmarkt, rondleidingen en receptie. Vanaf 19.00 uur ook muziek en optredens. Op de dag zelf vragen wij alle gasten een entreebewijs te kopen van 15 euro (twee consumpties en badge inbegrepen).
Wilt u zich a.u.b. wel alvast aanmelden via onderstaand formulier!?

Aanmeldformulier