Een korte rondleiding door onze school
Welkom bij de frisse start van het nieuwe schooljaar 2019-2020
Welkom bij de start van schooljaar 2018-2019.
Kernwaarden van de Gooische School.
Onderwijsvernieuwing – uitdagend onderwijsprogramma.
Onderwijs inspectie januari 2019. Kijk voor additionele informatie op de website van het ministerie bij De Gooische School .

Ouderenquête januari 2019. Kijk hier voor de ALV presentatie.
Sinds schooljaar 2019-2020: Uniforme oudercommunicatie in samenwerking met Schoudercom