Het bestuur heeft een toezichthoudende rol op de schoolorganisatie. Bestuursleden worden officieel benoemd door de ALV en het bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen van de directeur. Het bestuur overlegt met en ondersteunt de schoolleiding. Het bestuur is verantwoordelijk voor het Jaarverslag en de Jaarrekening, het goedkeuren van de begroting, wijzigen statuten, besluitvorming over registergoederen en de activiteiten van de Vereniging en de Stichting Vrienden. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. 

In de lente vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarin het bestuur verslag doet van de gang van zaken en eventuele nieuwe voorstellen ter goedkeuring voorlegt. 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten om onkosten aan een bestuurder te vergoeden. 

Leden van het bestuur

Voorzitter Antoinette Nijsse – Dobbelmanantoinette@vdgs.nl
SecretarisRozemarijn Hagendoornrozemarijn@vdgs.nl
PenningmeesterErnst Jan Beltmanernstjan@vdgs.nl
Algemene zaken/gebouwenPaul ter Veen paul@vdgs.nl
Algemene zakenDave Klingensdave@vdgs.nl
Processed with MOLDIV

Mocht u interesse hebben in een functie binnen het bestuur, schroom dan niet dit kenbaar te maken.
U kunt ons bereiken via het telefoonnummer van de school 035 – 538 2234, of  via Schoudercom bericht aan het bestuur

Jaarverslagen
2017
2018
2019