Het bestuur

Het bestuur heeft een toezichthoudende rol op de schoolorganisatie. Bestuursleden worden officieel benoemd door de ALV en het bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen van de directeur.Het bestuur overlegt met en ondersteunt de schoolleiding. Het bestuur is verantwoordelijk voor het Jaarverslag en de Jaarrekening, het goedkeuren van de begroting, wijzigenstatuten, besluitvorming over registergoederenen de activiteiten van de Vereniging en de Stichting Vrienden. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. 

In de maanden januari en juni vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarin het bestuur verslag doet van de gang van zaken en eventuele nieuwe voorstellen ter goedkeuring voorlegt. 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten om onkosten aan een bestuurder te vergoeden. Personeel wordt beloond volgens de van toepassing zijnde CAO-bepalingen.

Leden van het bestuur

Voorzitter Lodewijk de Graauw  lodewijk.de.graauw@vdgs.nl
Secretaris Anna van den Breemer anna.van.den.breemer@vdgs.nl
Penningmeester Rutger Wichers rutger.wichers@vdgs.nl
Algemene zaken Christianne Bouma christianne.bouma@vdgs.nl

Mocht u interesse hebben in een functie binnen het bestuur, schroom dan niet dit kenbaar te maken.
U kunt ons bereiken via het telefoonnummer van de school 035 – 538 2234, of  via Schoudercom bericht per e-mail aan het bestuur