Vanaf het prille begin bestaat het team uit  top professionals en wordt in het programma ingezet op een brede ontwikkeling van talenten. Ook een kleuterafdeling (nu standaard onderdeel van een basisschool) maakte al vanaf het begin deel uit van de school.

In 1903 werd in villa Zonnehoef van familie Loeber het idee geopperd om een particuliere onderwijsinstelling op te richten, met als doel het verstrekken van ‘Fröbel-, Lager-, Uitgebreid Lager- en Voortgezet Onderwijs voor Jongens en Meisjes’.

Er wordt vanaf de start meer aandacht besteed aan het individuele kind dan bij de bestaande scholen. Visie van de oprichter, de heer Loeber: ‘Het opzwepen tot hoge cijfers of het kunstmatig inpompen van geleerdheid kunnen het kind niet vormen tot mens, doch ontwikkelend onderwijs is het beste dat men de kinderen kan meegeven in het leven en hun aldus de kracht te geven zelfstandig verder te gaan.’

Op 27 januari 1905 werd dan ook de N.V. Gooische Schoolvereeniging opgericht met als schoolhoofd de heer H.H. van Es.  Het schoolgebouw werd gebouwd op het terrein   van de kwekerij ‘Standelkruid’ en op 23 mei 1907 officieel geopend met het adres Oud Blaricummerweg 21 A.

In 1920 werd de onderwijswet gewijzigd en werden nieuwe eisen aan de scholen gesteld. Om hieraan te kunnen voldoen werd subsidie aangevraagd en werd de N.V. omgezet in een Schoolvereniging.

2020: 115 jarig jubileum van de onderwijsinstelling en 100 jarig jubileum van de Vereniging.
Om aan de eisen van de tijd te voldoen hebben in de loop der jaren verbouwingen plaatsgevonden aan het gebouw en worden nieuwe onderwijsontwikkelingen en leermiddelen op de voet gevolgd. Gelukkig is nog veel van het oude karakter van het schoolgebouw, maar vooral van de fijne, hechte schoolgemeenschap bewaard gebleven.