Geschiedenis

In 1903 werd in villa Zonnehoef van familie Loeber het idee geopperd om een particuliere onderwijsinstelling op te richten, met als doel het verstrekken van ‘Fröbel-, Lager-, Uitgebreid Lager- en Voortgezet Onderwijs voor Jongens en Meisjes’.

Deze instelling zou meer aandacht moeten besteden aan het individuele kind dan de bestaande scholen. Zoals de oprichter, de heer Loeber, tijdens de opening meedeelde: “Het opzwepen tot hoge cijfers of het kunstmatig inpompen van geleerdheid kunnen het kind niet vormen tot mens, doch ontwikkelend onderwijs is het beste dat men de kinderen kan meegeven in het leven en hun aldus de kracht te geven zelfstandig verder te gaan.”

27 januari 1905

Op 27 januari 1905 werd dan ook de N.V. Gooische Schoolvereeniging opgericht met als schoolhoofd de heer H.H. van Es. De school werd ondergebracht in een gehuurde villa aan de Groene Gerritsweg. De voorkeur ging echter uit naar een eigen schoolgebouw en er werd een terrein van 7000 m2 gekocht van de kwekerij ‘Standelkruid’. Op 23 mei 1907 werd het nieuwe schoolgebouw aan de Oud Blaricummerweg geopend.

1920

In 1920 werd de onderwijswet gewijzigd en werden nieuwe eisen aan de scholen gesteld. Om hieraan te kunnen voldoen werd subsidie aangevraagd en werd de N.V. omgezet in een gewone schoolvereniging.

Vanaf het prille begin zijn er vakleerkrachten aan de onze school verbonden. Ook een kleuterafdeling (nu onderdeel van de basisschool) maakte al deel uit van de school.

Heden

Om aan de eisen van de tijd te voldoen hebben in de loop der jaren twee verbouwingen plaatsgevonden, waarbij onder andere de klaslokalen vergroot. Gelukkig is nog veel van het oude karakter van ons schoolgebouw bewaard gebleven.