Vanaf het schooljaar 2019- 2020 worden ouderbijdrages via Schoudercom geïnd.